OFERTA

W ramach Kancelarii świadczę kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

NASZE SPECJALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.

ODSZKODOWANIA

Pomogę Ci we wstępnym oszacowaniu dopłaty do już uzyskanego odszkodowania lub ustalenia szans na jego uzyskanie, w momencie gdy ubezpieczyciel lub sprawca szkody nie przyjął za nią odpowiedzialności. Najczęściej pomogę Ci w przypadku, kiedy:
- miałeś kolizję i ubezpieczyciel z polisy OC lub AC wypłacił Ci za niskie odszkodowanie (szkoda całkowita lub częściowa)
- ubezpieczyciel sprawcy szkody likwidowanej z OC nie zwrócił Ci kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego
- pożar/powódź/silny wiatr/grad uszkodził Twój dom lub gospodarstwo rolne (np. stodołę), a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacił je w zaniżonej kwocie.

NIERUCHOMOŚCI

Pomogę Ci w uporządkowaniu stanu prawnego Twojej nieruchomości, najczęściej będzie konieczne przeprowadzenie postępowań:
- spadkowych, np. dział spadku
- o zasiedzenie
- podziału majątku dorobkowego
- służebności gruntowej (drogi koniecznej)
- służebność przesyłu energii elektrycznej, gazu, wody.
Jeżeli reprezentujesz organ zarządzający wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, pomogę Ci w każdej sprawie związanej z bieżącym funkcjonowaniem, w tym w szybkiej windykacji zadłużonych lokatorów. Sprawy związane z nieruchomościami są często bardzo skomplikowane i trudne, jednak wiążą się jednocześnie z dużymi pieniędzmi które można stracić lub zyskać.

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Niezależnie na jakim etapie toczy się postępowanie karne (także przed jego formalnym wszczęciem) pomogę Ci przygotować odpowiednią dla Ciebie strategię obrony. Może zdarzyć się sytuacja, że zostaniesz tymczasowo aresztowany, możesz mieć tymczasowo zatrzymane prawo jazdy lub wydane zostanie zarządzenie o przeszukaniu Twojego mieszkania – w każdym przypadku pomogę Ci elastycznie dostosować środki obrony odpowiednie do konkretnej sytuacji. Jeżeli sprawa będzie prowadzona przez prokuraturę, policję (lub inny organ), bądź będzie już na etapie sądowym przedstawię Ci czego możesz się spodziewać (jakich czynności ze strony organów postępowania przygotowawczego, sądu) i jakie są możliwe sposoby zakończenia sprawy.

UPADŁOŚCI I WINDYKACJA

Pomogę Ci wyjść z zadłużenia, bądź istotnie zmniejszyć jego wielkość, jeżeli masz pożyczkę lub kredyt zaciągnięty w parabanku (tzw. chwilówki), zawarłeś umowę o kredyt konsolidacyjny, kredyt w CHF lub posiadasz innego rodzaju zadłużenie. Umowy stosowane przez parabanki lub banki często istotnie się różnią, jednak po wstępnej analizie przedstawię Ci jakie widzę szanse na skuteczne podważenie zawartej przez Ciebie umowy lub jej poszczególnych zapisów. Jeżeli Twoje długi znacznie przewyższają posiadany przez Ciebie majątek, pomogę Ci w skutecznym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, co pozwoli uwolnić Cię od zadłużenia bądź istotnie je ograniczyć.

ZAPRASZAMY


TWÓJ SUKCES JEST RÓWNIEŻ NASZYM SUKCESEM!


TOP